In case this page doesn't load, please help us fix it by reporting the error.

Loading...

ஸ்ரீ நாலாயிர திவ்வியப் பிரபந்தம்

திருவாய்மொழி

திருவாய்மொழித் தனியன்கள்

முதற்பத்து

உயர்வு

வீடுமின்

பத்துடை

அஞ்சிறை

வளவேழ்

பரிவதில்

பிறவித்துயர்

ஓடும்புள்

இவையும் அவையும்

பெருமாநீள்படை

இரண்டாம் பத்து

வாயுந்திரை

திண்ணன் வீடு

ஊனில்வாழ்

ஆடியாடி

அந்தாமத்தன்பு

வைகுந்தா

கேசவன் தமர்

அணைவது

எம்மாவீடு

கிளரொளி

மூன்றாம் பத்து

முடிச்சோதி

முந்நீர் ஞாலம்

ஒழிவில் காலம்

புகழுநல் ஒருவன்

மொய்ம்மாம்

செய்ய தாமரை

பயிலும் சுடரொளி

முடியானே

சொன்னால்

சன்மம் பலபல

நான்காம் பத்து

ஒரு நாயகம்

பாலனாய்

கோவை வாயாள்

மண்ணை

வீற்றீருந்து

தீர்ப்பாரை

சீலம் இல்லா

ஏறாளாம்

நண்ணாதார்

ஒன்றுந்தேவும்

ஐந்தாம் பத்து

கையார்

பொலிக

மாசறு சோதி

ஊரெல்லாம்

எங்ஙனேயோ

கடல்

நோற்ற நோன்பு

ஆரா அமுதே

மானேய் நோக்கு

பிறந்தவாறும்

ஆறாம் பத்து

வைகல் பூங்கழி

மின்னிடை மடவார்

நல்குரவும்

குரவையாய்ச்சியர்

துவனில்

மாலுக்கு

உண்ணுஞ்சோறு

பொன்னுலகு

நீராய் நிலனாய்

உலகம் உண்ட

ஏழாம் பத்து

உண்ணிலாவிய

கங்குலும் பகலும்

வெள்ளைச் சுரிசங்கு

ஆழியெழ

கற்பார்

பாமருமூவுலகம்

ஏழையர் ஆவி

மாயா வாமனனே

என்றைக்கும்

இன்பம் பயக்க

எட்டாம் பத்து

தேவிமாராவார்

நங்கள் வரிவளை

அங்குமிங்கும்

வார்கடா அருவி

மாயக்கூத்தா

எல்லியும்

இருத்தும் வியந்து

கண்கள் சிவந்து

கருமாணிக்கமலை

நெடுமாற்கடிமை

ஒன்பதாம் பத்து

கொண்ட பெண்டிர்

பண்டைநாளாலே

ஓராயிரமாய்

மையார்

இன்னுயிர்ச்சேவல்

உருகுமால்

எங்கானல்

அறுக்கும் வினை

மல்லிகை கமழ்

மாலை நண்ணி

பத்தாம் பத்து

தாள தாமரை

கெடுமிடர்

வேய் மருதோள்

சார்வே தவநெறி

கண்ணன் கழலிணை

அருள் பெறுவார்

செஞ்சொற்கவிகாள்

திருமாலிருஞ்சோலை மலை

சூழ்விசும்பு

முனியே

இராமானுச நூற்றந்தாதித் தனியன்கள்

பிரபந்த காயத்திரி - இராமானுச நூற்றந்தாதி

இயல் காற்று (வடகலை ஸம்ப்ரதாயம்)

இயல் சாத்து (தென்கலை ஸம்ப்ரதாயம்)

ஸ்ரீவைஷ்ணவ திவ்யதேச வைபவம்

சோழநாட்டு திருப்பதிகள்

ஸ்ரீரங்கம்

திருக்கோழி (உறையூர், நிசுளாபுரி, உறந்தை)

திருக்கரம்பனூர் (உத்தமர் கோவில், கதம்ப க்ஷேத்ரம்)

திருவெள்ளறை (வேதகிரி க்ஷேத்திரம்)

திருஅன்பில் (அன்பில்)

திருப்பேர் நகர் (கோவிலடி, அப்பக்குடத்தான்)

திருக்கண்டியுர் (த்ரிமூர்த்தி க்ஷேத்திரம்)

திருக்கூடலூர் (ஆடுதுறைப் பெருமாள் கோவில், ஸங்கம க்ஷேத்திரம்)

திருக்கவித்தலம் (கபிஸ்தலம், கிருஷ்ணாரண்ய க்ஷேத்ரம்)

திருப்புள்ளம்பூதங்குடி

திரு ஆதனூர்

திருக்குடந்தை (பாஸ்கர க்ஷேத்ரம்)

திருவிண்ணகர் (ஒப்பிலியப்பன் கோவில், மார்க்கண்டேய க்ஷேத்திரம்)

திருநறையூர் (நாச்சியார் கோயில்)

திருச்சேறை (பஞ்சஸாரக்ஷேத்ரம்)

திருக்கண்ணமங்கை (க்ருஷ்ண மங்கள க்ஷேத்ரம்)

திருக்கண்ணபுரம்

திருக்கண்ணங்குடி (க்ருஷ்ணாரண்ய க்ஷேத்திரம்)

திருநாகை (நாகப்பட்டினம்)

திருத்தஞ்சை மாமணிக் கோயில்

திருநந்திபுர விண்ணகரம் (நாதன் கோவில், தக்ஷண ஜகந்நாதம்)

திருவெள்ளியங்குடி

திருவழுந்தூர் (தேரழுந்தூர்)

திருச்சிறுபுலியூர்

திருக்காவளம்பாடி (திருநாங்கூர்)

திருக்காழிச்சீராம விண்ணகரம் (சீர்காழி)

திருஅரிமேய விண்ணகரம் (திருநாங்கூர்)

திருவண்புருடோத்தமம் (திருநாங்கூர்)

திருசெம்பொன்செய் கோவில் (திருநாங்கூர்)

திருத்தேவனார் தொகை (கீழ்ச்சாலை)

திருமணிக்கூடம் (திருநாங்கூர்)

திருவெள்ளக்குளம் (அண்ணன் கோயில்)

திரு பார்த்தன்பள்ளி (திருநாங்கூர்)

திருச்சித்திர கூடம் (சிதம்பரம்)

திருவஹீந்த்ரபுரம் (அயிந்தை)

திருக்கோவலூர்

திருக்கச்சி - அத்திகரி (காஞ்சீபுரம்)

அஷட்புயகரம் (காஞ்சீபுரம்)

திருத்தண்கா (தூப்பல், காஞ்சிபுரம்)

திருவேளுக்கை (காஞ்சிபுரம்)

திரு நீரகம் (காஞ்சீபுரம்)

திருப்பாடகம் (காஞ்சீபுரம்)

திரு நிலாத்திங்கள் துண்டம் (காஞ்சீபுரம்)

திரு ஊரகம் (காஞ்சீபுரம்)

திருவெஃகா (காஞ்சிபுரம்)

திருக்காரகம் (காஞ்சீபுரம்)

திருக்கள்வனூர் (காஞ்சீபுரம்)

திருப்பவளவண்ணம் (காஞ்சிபுரம்)

திருப்பரமேச்சுர விண்ணகரம் (காஞ்சீபுரம் - வைகுண்ட பெருமாள் கோவில்)

திருப்புட்குழி

திருநின்றவூர் (தின்னனூர்)

திருஎவ்வுள் (திருவள்ளூர் - புண்யாவர்த்த, வீக்ஷ£ரண்ய க்ஷேத்ரம்)

திருவல்லிக்கேணி (ப்ருந்தாரண்ய க்ஷேத்ரம்)

திருநீர்மலை (தோயாத்ரி க்ஷேத்ரம்)

திருஇடவெந்தை (திருவடந்தை)

திருக்கடல்மல்லை (மஹாபலிபுர க்ஷேத்ரம்)

திருக்கடிகை (சோளசிங்கபுரம் - சோளிங்கபுரம்)

வடநாட்டுத் திருப்பதிகள்

திருவயோத்தி (அயோத்யா)

திருநைமிசாரண்யம்

திருப்பிருதி (ஜோழிமட்-நந்தப்ரயாக்)

திருக்கண்டமென்னும் கடிநகர் (தேவப்ரயாகை)

திருவதரியாச்ரமம் (பத்ரிநாத்)

திருச்சாளக்ராமம் (ஸாளக்ராமம்)

திரு வடமதுரை (மதுரா)

திருவாய்ப்பாடி (கோகுலம், கோகுல்)

திருத்வாரகை (துவரை, துவாராபதி)

திருச்சிங்கவேள்குன்றம் (அஹோபிலம்)

திருவேங்கடம் (திருப்பதி, திருமலை, ஆதிவராஹ க்ஷேத்ரம்)

மலைநாட்டுத் திருப்பதிகள்

மலைநாட்டு திவ்யதேசங்கள் பற்றிய குறிப்புகள்

திருநாவாய்

திருவித்துவக்கோடு (திருவிச்சிக்கோடு, திருவிஞ்சிக்கோடு)

திருக்காட்கரை

திருமூழிக்காலம் (மூழிக்களம்)

திருவல்லவாழ் (திருவல்லா ஸ்ரீ வல்லப க்ஷேத்ரம்)

திருக்கடித்தானம்

திருச்செங்குன்றூர் (திருச்சிற்றாறு)

திருப்புலியூர் (குட்டநாடு)

திருவாறன்விளை (ஆரம்முளா)

திருவண்வண்டூர் (திருவமுண்டூர்)

திருவனந்தபுரம்

திருவட்டாறு

திருவண்பரிசாரம் (திருப்பதிசாரம்)

பாண்டியநாட்டுத் திருப்பதிகள்

திருக்குறுங்குடி (வாமன க்ஷேத்ரம்)

திருச்சிரீவரமங்கை

திருவைகுண்டம் (ஆழ்வார் நவதிருப்பதிகளில் ஒன்று)

திருவரகுணமங்கை

திருப்புளிங்குடி (ஆழ்வார் நவதிருப்பதி)

திருத்தொலைவில்லிமங்கலம்

திருக்குளந்தை (பெருங்குளம், ஆழ்வார் நவதிருப்பதி)

திருக்கோளூர் (ஆழ்வார் நவ திருப்பதி)

திருப்பேரை

திருக்குருகூர் (ஆழ்வார் திருநகரி - ஆழ்வார் நவதிருப்பதி)

திருவில்லிப்புத்தூர் (ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூர்)

திருப்பரமபதம் (ஸ்ரீவைகுண்டம், திருநாடு, பரம்)


Previous page in    is சுலோகங்கள்/ ஸத் விஷயங்கள்  - ஸ்ரீ நாலாயிர திவ்வியப் பிரபந்தம் (முதல் பாகம்)
Previous
Next page in   is  சுலோகங்கள்/ ஸத் விஷயங்கள்  - ஞான மலர்கள்
Next
 
Found an error?

Please Note that on 15th Jan 2012, on the occassion of Pongal, we have converted the previous Tamil pages to Unicode Fonts (as opposed to what we had on Windows TrueType fonts, which many were unable to see). Although our volunteers have made several checks, as the automation involved more than 3500 pages, some errors could have seeped through the gaps.


In case you spot any error on this page, please do let us know so that we can rectify it at the earliest.