தெய்வத்தின் குரல் - மூன்றாம் பகுதி

தெய்வத்தின் குரல் - மூன்றாம் பகுதி

பொருளடக்கம்


மங்களாரம்பம்

பிள்ளையார்சுழி

எழுத்துப் பணியில் விநாயகர் தொடர்பு

வலம்புரியானை வலம் புரிவோம்!

குரு, ஆசார்யர்

'ஆசார்ய' இலக்கணம்

'குரு' இலக்கணம்

உள் குருவுக்கும் வெளித் தொடர்பு


தீ¬க்ஷ

அம்பிகை அருளும் தீ¬க்ஷகள்

ஒரே நிறைவுக்குப் பல மார்க்கங்கள்

குரு-ஆசார்ய அபேதம்

ஆசானை ஈசனாக

குலவழக்கையே கொள்க!

மஹான்கள் காட்டும் குருபக்தி

தெய்வங்களும் சீடர்களாக

ஆதிசங்கரரின் ஆசார்ய பக்தி

ராமாநுஜரின் குருபக்தி

சங்கரரின் சீடர்கள்

ராமாநுஜ ஸம்ப்ரதாயத்தில்

ஸிக்கியரின் குருபக்தி

ஸமூஹ, தனிவாழ்க்கை நெறிகள்

பரோபகாரம்

''அனைவருக்கும் உரிய அஸ்வமேதம்''

''என் கடன் பணி செய்து கிடப்பதே''

அந்தரங்க சுத்தம் அவசியம்

வைதிக மதமும் உலகப் பணியும்

ரந்தி தேவன்

விசித்தரக் கீரிப்பிள்ளை

தர்மங்களில் தலையானது தானமே!

கார்த்திகை தீப தத்வம்

நரகவாஸிக்கும் நலன்

வேதசாஸ்த்ரஙளில் தானதர்மம்

விதிவிலக்கானவர்கள்

தான எண்ணத்தையும் தானம் செய்க

புறாவின் த்யாகம்

யமனும் அஞ்சினான்!

தமிழ்நாட்டு வள்ளல்கள்

ஸநாதன தர்ம ஸாரம்

''பூர்த்த தர்மம்'', பலர் கூடிப் பொதுப் பணி

தீர்த்த தர்மம்

தெய்வப் பணியும் மக்கட் பணியும்

தொண்டின் உட்பயன்கள்;'திரு'ப்பணி

முத்ராதிகாரித் திட்டம்

கோ ஸம்ரக்ஷணை

குளம் வெட்டும் பணி

வார வழிபாடு

செலவு விஷயம்;ஜாக்ரதை தேவை

திரவியம், தேஹம் இரண்டாலும்

ஜாதி அம்சமில்லாத ஸேவை தேவை

ஜீவனோபாயத்தொழிலை தர்ம உபாயமாக்குக!

ரிடையர் ஆனவர்களுக்கு

ஆசாரத்தைக் காக்க உதவி

பள்ளிப்படிப்போடு பண்டைய சாஸ்த்ரங்கள்

'டிக்ரி'இல்லாமலே மதிப்புப் பெற

பெண்களுக்கான பணிகள்

பெண்களும் சிரமதானமும்

சரீர உழைப்பும் ஸந்ததியும்

உடலுழைப்பாலேயே ஆண்மை

சரீரஸாதனை, ஆத்ம ஸாதனை இரண்டும் வேண்டும்

பதி-பத்தினி ஒத்துழைப்பு

தனக்கு மிஞ்சித் தர்மம்

வரதக்ஷிணை பெரும் கொடுமை

எளிய வாழ்க்கை

உற்றமும் சுற்றமும்

வைதிக முறைகள் வளர உபகாரம்

நீத்தார் கடன்

ப்ரேத ஸம்ஸ்காரம்:சரீரத்தின் சிறப்பு

அநாதைப் ப்ரேதம்

ஹிந்து ஸமூஹத்தின் தோஷம்

இதுதான் அஸ்வமேதம்

ராமனும் கண்ணனும் காட்டிய வழி

சிலரது கஷ்டம் பலருக்குப் பரீ¬க்ஷ

ஆவி பிரியும் காலத்தில்

ஆயுள் முழுதும் செய்வதே அந்திமத்தில் வரும்

பகவத் ஸ்மரணம்

அந்திம நினைப்பின் முக்யத்வம்

தெய்வ நினைப்புடன் தூக்கம்

மோக்ஷத்துக்குக் குறுக்கு வழி

உயிர் பிரிகிறவனுக்கு உயர் பதவி

செய்யவேண்டிய பணி

திவ்யஸ்மரணைக்குப் பின் திவஸம் ஏன்?

சரீர-சித்த பரிசுத்தி

பணியற்ற நாள் பாழே!

இதுவே வேத தர்மம்

தன் கையே தனக்குதவி

ஸ்தோத்திரமும் கண்டனமும்

பொதுத் தொண்டும், குடும்பப் பணியும்

ஹிந்து மதமும் தனிமனிதனும்

மற்ற மதங்களுடன் வித்யாஸம்

நமது ஆலய வழிபாட்டின் நோக்கம்

முரணுக்குக் காரணம்

சொந்தப் பணியைச் சொல்லாததேன்?

என் ஜாக்ரதைக் குறைவு

மோசடி;போலித்தனம்

சாஸ்திரக் கட்டளை

பெரியோர்கள் உதாரணம்

மாதா-பிதா விஷயம்

மனைவி மக்கள் விஷயம்

நோக்கத்துக்கே குந்தகம்

வீட்டுக்குப் பின்பே வெளியுலகு

உச்சநிலை உதாரணமாகாது

கடமை தவறுவதற்குத் தண்டனை

தொண்டு மனத்தின் தன்மை

கண்டனமே பாராட்டு

சிக்கனமும் பரோபகாரமும்

பரோபகாரத்துக்காகவே சிக்கனம்

கடன் அனைவருக்கும் தீங்கு

பரோபகாரமே ஒரு ''கடன்''

தனக்கு மிஞ்சி

சேமிப்புக்கு வழி

ஆசாரம்

வஜ்ரம் பாய்ந்த விருக்ஷம்

பிறந்த குலாசாரமே உய்நெறி

அநுபவ கனம்

சீர்திருத்தத்தால் கட்டுப்பாட்டுக் குலைவு

கீதையின் கட்டளை

சீர்திருத்தத் தலைவர்கள்

தலைவர்களும், பின்பற்றுகிறவர்களும்

பிரத்யக்ஷச் சான்று

ஒரு பரீ¬க்ஷ போதும்

மனத் தூய்மையும் வெளிக் காரியமும்

நவீன ''ஸ¨பர்ஸ்டிஷன்''கள்

தெய்வமும் மதமும் தர்மமும்

தலைவர் கடமை:கீதை உபதேசம்

மூன்று விதமான கொள்கைகள்

லௌகிக லக்ஷியச் சீர்திருத்தம்

ஆத்மிக லக்ஷியச் சீர்திருத்தம்

தனிப் பிரிவாகாத நவீன மதத் தலைவர்கள்

'நவீன வேதாந்தி'கள்

நிகர விளைவு

அறிந்தவனும், அறியாதாரும்

சர்க்கரை பூசிய மாத்திரை

அன்று கண்ட அபிவிருத்தியும் இன்று காணும் சீரழிவும்

ஒற்றையடிப்பாதை

மனநெறி இயற்கை நெறியை ஆள்வது

மதாசாரத்தின் உட்பிரிவுகள்

முந்தைய உரைத் தொடர்பாக ஒரு விளக்கம்

விதி விலக்கான மஹான்கள்

மதாபிமானிகளின் கடமை

ஆசார விஷயங்கள்

ஆசாரம் என்பதன் இலக்கணம்

புறத்திலிருந்து அகத்துக்கு

ஆசாரத்தில் ஸாமான்ய தர்மங்கள்

தர்மத்துக்கும் ஆசாரத்துக்கும் தொடர்பு

அனைத்தும் அடங்குவது

த்ருஷ்ட-அத்ருஷ்ட பலன்கள்

செயல்களை ஈஸ்வரபரமாக்குவது

ஆசார சாஸ்திரங்களில் விஞ்ஞான நுணுக்கம்

விஞ்ஞானத்துக்குக் கட்டுப்பட்டதல்ல

ஆத்ம திரு ஆசாரம்

ஆசாரங்களில் பாகுபாடு: குறள் தீர்ப்பு

ஆசாரமும் வர்ணாச்ரமங்களும்

ஆதர்ச நிலையும் நடைமுறை ஸாத்தியமும்

அதிகார பேதமின்மையின் தோஷங்கள்

விதி விலக்கில்லாமையின் விளைவுகள்

ஆசாரத்தில் நீக்குப்போக்கு

முடிந்தவரை பூர்ண ஆசாரம்

ஸ்நான வகைகள்

ஈடுபாடு, சிரத்தை

ஆசார விதிகளில் சில

பட்டுத் துணி

சாஸ்திர கர்மாவும் ஸிந்தெடிக் வஸ்துக்களும்

தீட்டால் விளையும் தீமை

உணர்ச்சிப் பூர்வமான விஷயங்கள்

மந்திர பூர்வமாய் தெய்வ நினைவோடு காரியம்

மூல சாஸ்திரமும், மாறான ஸம்பிரதாயமும்

கேள்வி கேட்காமல்

இம்மை நலன்களும் தருவது

ஆசாரமும், அலுவலக நடைமுறையும்

அனைவரும் வைதிகராகுக!

உடனே செய்ய வேண்டியது!

கட்டுப்படுவதன் பயன்

ஆசாரம் குறித்த நூல்கள்

அந்நாள் பெருமையும் இந்நாள் சிறுமையும்

உயிருதாரணத்தால் உண்டான சாஸ்திரம்

ஆசாரமும் ஆஹாரமும்

ஹாரமும் ஆஹாரமும்

உணவும், அதனுடன் தொடர்பு கொண்டோரும்

முக்குணங்களும் உணவும்

சமைப்பவர், பரிமாறுபவர்

பதார்த்த சுத்தம்

நியமத்தில் வேறுபாடுகள்

யதார்த்தத்துடன் லக்ஷ்யத்தின் இசைவு

'சைவ'உணவு

மரக்கறியில் ஹிம்ஸை இல்லையா?

மரக்கறி உணவின் சிறப்புக்கள்

பூர்வ வழக்கும் கலிகால நடப்பும்

படிப்படியாக முன்னேற

மரக்கற உணவு முன்னிலும் தேவை

மதுவிலக்கு

புகைத்தல்:லமூஹ விரோதச் செயல்

காபி முதலிய பானங்கள்

பால் வஸ்த்துக்கள்

தாம்பூல தாரணம்

சாந்த லக்ஷ்யம் கெடலாகாது

அளவு முக்கியம்

காலத்தைப் பொறுத்து நியமம்

சாதுர்மாஸ்யமும் அதில் போஜன விதியும்

உப்பை விலக்குவது

தம் உணவைத் தானே செய்வது

ஸ்வயம்பாகம்:புதுப்பாட்டு

அன்ன ரஸத்தில் திவ்ய ரஸம்

உடன் உண்பவர்கள்

வேத வித்தை வளரவும் வழி

பி¬க்ஷயும் ஸ்வயம்பாகமும்

வடதேச வழக்கின் உயர்வு

கல்வித் திட்டத்தில் சமையற்படிப்பு

உணவு முறையில் உண்மைச் சீர்திருத்தம்

விருந்துபசாரம் எப்படி?

நிவேதனம்

ஸாரமான பலன்கள்

புலன் நுகர்ச்சிகளுள் உணவின் முக்யம்

உபவாஸம்

ஏகாதசிக்கு இரட்டை போஜனமா?

உபவாஸம் எதற்காக?

உபநிஷத்தில் உபவாஸம்

ஆசார்யாள், கண்ணனின் மிதவாதம்

பண்டிகை, வ்ரதம்;ஏகாதசிச் சிறப்பு

ஏகாதசியின் ஏற்றம்

உபாவாஸமும் உழைப்பும்

மாத்வர்களின் தீவிர அநுஷ்டானம்

எல்லாம் வகுப்பாரும் ஏற்றம் பெற்றது

ஏகாதசிகளின் பெயர்கள்

நிறைவு பெறுவோம்

மௌனம்

வாய் வேலை குறைய

முனிவன் இயல்பு மௌனம்

மௌனத்துக்குரிய நாட்கள்

கண் விழிப்பது

தொடக்க நிலையும் முடிவு நிலையும்

சிந்தனையை நிறுத்துவது

ஈஸ்வர சிந்தனை

ஸமூஹ நலனுக்கும் உதவுவது

மௌனப் பிராத்தனை

நான் கற்ற பாடம்

அளவறிந்து செயற்படுக

மிதத்துக்காகவே மிகைகள்

அளவறிந்து செய்தல்

பலவித வரவு செலவுகளில் கணக்கு

அபரிக்ரஹம்

வைதிக மத அம்சங்கள்

ஆயுர்வேதம்

உபவேதங்கள் எதற்கு?

'உப'வும் 'மூல'மும்

வாஸ்து சாஸ்திரம்

உடம்பை பேணுவது எதற்காக?

வைத்தியத்திலும் ஆன்மிக லக்ஷ்யம்

மணி, மந்திரம், ஒளஷதம்

ஆயுர்வேதமும் மத ஆசாரணையும்

சஸ்த்ர சிகித்ஸை

ஆயுர்வேதத்தில் இதர ஸயன்ஸ்கள்

பத்தியம்

ஆயுர்வேதத்தைப் பின்பற்றக் காரணங்கள்

ஆயுர்வேதம் ஆயுள் பெறட்டும்

தநுர்வேதம்

ஏற்படக் காரணம்

தண்டநீதி

'தநுர்'என்பது ஏன்?

அஸ்த்ரம் சஸ்த்ரம்

தெய்வங்களின் வில்கள்

மூவகை ஆயுதங்கள்

படை வகைகள்

கோட்டை

மல்யுத்தம்

தர்மயுத்தம்

காந்தர்வ வேதம்

உபயோகமில்லாதவன் உபயோகம்

ஸங்கீதம், நாட்டியம், நாடகம்

பெயர்க்காரணம்

அறுபத்துநாலு கலைகள்

பொழுது போக்கும் புலன் கட்டுப்பாடும்

அழகுணர்ச்சி ஆன்மாநுபவம்

ஆழப் பதியும் ஆற்றல்

தேவார திவ்யப் பிரபந்த மரபுகள்

பக்தி உபசாரமாக

ஜாதிதர்மம்

நாத மஹிமை

அகண்ட சப்தமும், கண்ட சப்தமும்

ஒலி விஞ்ஞானத்தில் பூர்விகரின் ஞானம்

புலன் வழியே புலனுக்கு அப்பால்

வாத்திய, நாட்டிய வகைகள்

தெய்வங்களின் தொடர்பு

இசையால் அன்பும், அமைதியும்

நாத-நாட்டியங்களிலிருந்தே ஸ்ருஷ்டியும் முக்தியும்

கலைப் பெரியார்கள்

நாட்டு-தொழில்-வாழ்க்கைப் பாடல்கள்

தேச கௌரவத்தை உயர்த்தும் கலை

லக்ஷ்யம் மறக்கலாகாது

அர்த்த சாஸ்த்ரம்

அர்த்த சாஸ்த்ரமும் தர்ம சாஸ்த்ரமும்

சாஸ்வத சட்டமும், தாற்காலிக மாறுதல்களும்

அரசனுக்கிருந்த கட்டுப்பாடுகள்

முக்யமான இரு அரசக் கடமைகள்

உள் நாட்டு தண்ட cF

பிராம்மணனுக்குப் பக்ஷபாதமா

தர்ம அபிவிருத்தியே அஸ்திவாரம் வர்ணதர்ம பரிபாலனம்

வெளிநாட்டு விஷயத்தில் தண்டநீதி

தோற்ற ராஜ்யத்திடம் உதாரம்

அந்நியக் கொள்கைகள் ஆறு

அரசாங்கத்தின் அங்கங்கள்

ஸாரம் இதுவே

பண்பாடு

கவி சாதுர்யம்

வார்த்தை விளையாட்டு

கன்னா பின்னா

பாரத குட்டுகளில் ஒன்று

சிவசக்தியோ சிவ-விஷ்ணுக்களாக

''அறியாதவன்'' :வார்த்தை விளையாடல்

ஒர் எழுத்தை எடுப்பதில் அர்த்த விநோதம்

''கன்னம் அதிகம்''

மாலை மாற்றம்

ஒரே எழுத்தாலான ஸ்லோகம்

கூட்டுவதும் குறைப்பதும்

இருபொருளில் ஒரே சொல்

த்ரிபுர ஸம்ஹார ஸ்லோகம்

வேற்று பாஷைகளில் ஒரே சொற்றொடர்

ஏகாம்ரர் - எண்களில்

கஞ்சி வரதர்

கஞ்சி குடிக்காத காமாக்ஷி

தாளும் கோளும்

கொசுவும் கேசவனும்

தெய்வ தத்வம் ; தெய்வங்கள்

ஈசனின்றி இயற்கை இயங்குமா?

நவநீத கிருஷ்ணன்; வடபத்ரசாயி

சிவ நாம மஹிமை!சிவன் தரும் மஹிமை

வேதத்தில் சிவநாமத்தின் ஸ்தானம்

அனைவருக்குமான நாமம்

வைஷ்ணவர் கூறும் பெருமை

மீனாக்ஷி

மங்களாரத்தி

ஸீதாராமருக்கும் பக்கபலம்!

Previous page in    is தெய்வத்தின் குரல் - இரண்டாம் பாகம்
Previous
Next page in   is  தெய்வத்தின் குரல் - நான்காம் பகுதி
Next