கட்டுரைகள் - திருமுறைத்தலங்கள்

திருமுறைத்தலங்கள்

யாத்ராஸ்தானம் - காஞ்சிபுரம்

நாராயண ஸ்ம்ருதி

திருவாசகம்

தொண்டை நாட்டுத் தலம்

திருக்கச்சி ஏகம்பம் - ஏகாம்பரநாதர் திருக்கோயில்

திருக்கச்சி மேற்றளி - திருமேற்றளீஸ்வரர் கோயில்

ஓணகாந்தன்தளி - (காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள திருக்கோயில்)

கச்சி அனேகதங்காவதம் - காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள திருக்கோயில்

கச்சிநெறிக் காரைக்காடு (திருக்காலிமேடு) - காஞ்சிபுரத்திலுள்ள கோயில்

குரங்கணில்முட்டம்

மாகறல்

திருவோத்தூர் - திருவத்திபுரம், செய்யாறு

வன்பார்த்தான் பனங்காட்டூர் - திருப்பனங்காடு

திருவல்லம் - திருவலம்

திருமாற்பேறு - திருமால்பூர்

திருவூறல் - தக்கோலம்

இலம்பையங் கோட்டூர் - எலுமியன் கோட்டூர்

திருவிற்கோலம் - கூவம்

திருவாலங்காடு

திருப்பாசூர்

திருவெண்பாக்கம் - பூண்டி (நீர்த்தேக்கம்)

திருக்கள்ளில் - திருக்கள்ளம், திருக்கண்டலம்

திருக்காளத்தி - ஸ்ரீ காளஹஸ்தி

திருவொற்றியூர் (சென்னை)

திருவலிதாயம் - சென்னை (பாடி)

(வட) திருமுல்லைவாயில் - திருமுல்லைவாயில்

திருவேற்காடு

மயிலாப்பூர் - சென்னை

திருவான்மியூர் - சென்னை

திருக்கச்சூர் - கச்சூர்

திருஇடைச்சுரம் - திருவடிசூலம்

திருக்கழுக்குன்றம்

திருஅரசிலி - ஓழிந்தியாப்பட்டு

நடுநாட்டுத் தலம்

திருநெல்வாயில் அரத்துறை-திருவரத்துறை (திருவட்டுறை)

பெண்ணாகடம் (பெண்ணாடம்)

திருக்கூடலையாற்றூர்

திருஎருக்கத்தம்புலியூர் (ராஜேந்திரபட்டணம்)

திருத்தினைநகர் (தீர்த்தனகிரி)

திருச்சோபுரம் (தியாகவல்லி)

திருஅதிகை (திருவதிகை)

திருநாவலூர்

திருமுதுகுன்றம் - விருத்தாசலம்

திருநெல்வெண்ணெய் (நெய்வெணை)

திருக்கோவலூர் (திருக்கோயிலூர்)

அறையணிநல்லூர் (அரகண்டநல்லூர்)

இடையாறு ( T. எடையார்)

திருவெண்ணெய் நல்லூர்

திருத்துறையூர் (திருத்தளூர்)

வடுகூர் (திருவாண்டார் கோயில்)

திருமாணிகுழி

திருப்பாதிரிப்புலியூர் (திருப்பாப்புலியூர் - கடலூர் )

திருமுண்டீச்சரம்

புறவார்பனங் காட்டூர் (பனையபுரம்)

திருஆமாத்தூர்

திருவண்ணாமலை

சோழ நாட்டு (வடகரை) த் தலம்

கோயில்

சிதம்பரம்

திருவேட்களம்

திருநெல்வாயில் (சிவபுரி)

திருக்கழிப்பாலை

திருநல்லூர்ப் பெருமணம் (ஆச்சாள்புரம்)

திருமயேந்திரப் பள்ளி (மகேந்திரப்பள்ளி)

தென்திருமுல்லை வாயில் (திருமுல்லைவாசல்)

திருக்கலிக்காமூர் (அன்னப்பன் பேட்டை)

ருச்சாயக்காடு (சாயாவனம்)

திருப்பல்லவனீச்சுரம் ( காவிரிப்பூம்பட்டினம்) - பூம்புகார்

திருவெண்காடு

கீழைத்திருக்காட்டுப் பள்ளி (ஆரண்யேசுரர் கோயில்)

திருக்குருகாவூர் (திருக்கடாவூர்)

சீகாழி (சீர்காழி)

திருக்கோலக்கா

வைத்ததீஸ்வரன் கோயில்

திருக்கண்ணார்கோயில் (குறுமாணக்குடி)

திருக்கடைமுடி (கீழையூர், கீழுர்)

திருநின்றியூர்

திருப்புன்கூர்

திருநீடுர்

திருஅன்னியூர் (பொன்னூர்)

திருவேள்விக்குடி

எதிர்கொள்பாடி (மேலைத்திருமணஞ்சேரி)

திருமணஞ்சேரி ( (கீழைத்) திருமணஞ்சேரி)

திருக்றுக்கை (கொருக்கை)

திருக்கருப் பறியலூர் (மேலைக்காழி,தலைஞாயிறு)

திருக்குரக்குக்கா (திருக்குரக்காவல்)

திருவாழ்கொளிப்புத்தூர் (திருவாளப்புத்தூர், வாளளிப்புத்தூர்)

பழமண்ணிப்படிக்கரை (இலுப்பைப்பட்டு)

ஓமாம்புலியூர்

பழையாறைவடதளி

திருவலஞ்சுழி

குடமூக்கு

குடந்தைக் கீழ்க்கோட்டம்

குடந்தைக்காரோணம்

திருநாகேச்சுரம்

திருவிடைமருதூர்

தென்குரங்காடுதுறை

திருநீலக்குடி

வைகல் மாடக் கோயில்

திருநல்லம்

திருக்கோழம்பம்

திருவாவடுதுறை

திருத்துருத்தி

திருவழுந்தூர்

மயிலாடுதுறை

திருவிளநகர்

திருப்பறியலூர்

திருச்செம்பொன்பள்ளி

திருநனிபள்ளி

திருத்தலைச்சங்காடு

ஆக்கூர்

திருக்கடவூர்

திருக்கடவூர் மயானம்

வேட்டக்குடி

திருத்தெளிச்சேரி

தருமபுரம்

திருநள்ளாறு

கோட்டாறு

அம்பர்பெருந்திருக்கோயில்

அம்பர்மாகாளம்

திருமீயச்சூர் இளங்கோயில்

திலதைப்பதி

திருப்பாம்புரம்

சிறுகுடி

திருவீழிமிழலை

கருவிலிக்கொட்டிட்டை

பேணுபெருந்துறை

திருநறையூர்சித்தீச்சரம்

அரிசிற்கரைப்புத்தூர்

சிவபுரம்

திருக்கலயநல்லூர்

ஸ்ரீவாஞ்சியம் - திருவாஞ்சியம்

நன்னிலம்

திருப்பனையூர்

திருவிற்குடி

திருப்புகலூர் வர்த்தமானீச்சரம்

திருப்பயற்றூர்

திருச்செங்காட்டங்குடி

திருமருகல்

திருச்சாத்தமங்கை

நாகைக்காரோணம்

சிக்கல்

கீழ்வேளூர்

தேவூர்

திருப்பள்ளியின் முக்கூடல்

ஆரூர்ப்பரவையுண்மண்டளி

திருவிளமர்

பெருவேளூர்

தலையாலங்காடு

குடவாயில்

திருச்சேறை

இரும்பூளை

திருவெண்டுறை

கோட்டூர்

தண்டலை நீள்நெறி

கடிக்குளம்

இடும்பாவனம்

திருவுசாத்தானம்

திருச்சிற்றேமம்

திருக்களர்

பாதாளேச்சுரம்

கொள்ளம்பூதூர்

பேரெயில்

திருக்கெள்கிக் காடு

திருத்தெங்கூர்

திருநெல்லிக்கா

திருநாட்டியத்தான்குடி

திருக்காறாயில்

கன்றாப்பூர்

வலிவலம்

கைச்சினம்

திருக்கோளிலி

திருவாய்மூர்

திருமறைக்காடு

அகத்தியான்பள்ளி

திருக்கோடி

திருஆலவாய்

திருப்பரங்குன்றம்

திருஏடகம்

கொடுங்குன்றம்

திருப்புத்துழர்

திருப்புனவாயில்

இராமேஸ்வரம்

திருஆடானை

திருக்கானப்பேர் - திருக்கானப்பேரூர்

திருப்பூவணம்

திருச்சுழியல்

திருக்குற்றாலம்

திருநெல்வேலி

கொங்கு நாட்டுத் தலம்

(திருப்புக்கொளியூர்) அவிநாசி

திருமுருகன்பூண்டி

திருநணா

கொடிமாடச் செங்குன்றூர்

வெஞ்சமாக்கூடல்

திருப்பாண்டிக்கொடுமுடி

கருவூர்

மலை (சேர) நாட்டுத் தலம்

திருஅஞ்சைக்களம்
-----------------------------------------

திருக்கோகர்ணம்

திருப்பருப்பதம்

வடநாட்டுத் தலம்

இந்திரநீல பருப்பதம்

அநேகதங்காபதம்

திருக்கேதாரம்

நொடித்தான்மலை

ஈழநாட்டுத்தலம்

திருக்கோணமலை

திருக்கேதீச்சரம்

திருஇடைவாய்

திருக்கிளியன்னவூர்

 

Previous page in    is கட்டுரைகள் - ஜபத்தின் மஹிமை
Previous
Next page in   is  கட்டுரைகள் - திருவாசகத்தலங்கள்
Next