Page load depends on your network speed. Thank you for your patience. You may also report the error.

Loading...
Jagathguru Bhodalu Vol-8        Chapters        Last Page

జగద్గురువులు దశావతారాలలో శ్రీ కృష్ణావతారం మాత్రమే జగద్గురు పదంతో పేర్కొనబడ్డది, 'కృష్ణం వన్దే ....
శివలింగా విర్భావం 'శివం' అనే పదానికి మంగళం కళ్యాణం భద్రం శ్రేయస్సు ఇటువంటి అర్థాలు ఉన్నాయి.....
'ఆప్తకాముడు' అనగా ఎవరు? వేదములను అధ్యయనం చేయవలసిందని, అందువలన వచ్చిన ఫలితమును ఈశ్వరార్పణ ....
శ్రీరామనవమి బాలలూ! రాబోయేది శ్రీరామనవి. కొద్దిరోజుల క్రితమే ఉగాది వెళ్లపోయింది. ఇలాంటి ....
మంచిచెడులు - దేవదానవులు ''పుష్పములలో కెల్ల పద్మము, మల్లెపూవులు సర్వదేవతలకు పూజార్హములైనవి.,....
''సత్యపథాన్ని తప్పవద్దు'' ''జనకమహారాజు పుత్రిక జానకి, ఆమెకు సీతాదేవి అని పేరు. వారిది మిథిలారాజ్యం. జనకుని ....
శివకేశవులపై సమాన భక్తి ''ప్రతిమానవునికీ నేత్రద్వయ ప్రాధాన్యమెలాగో అదే విధంగా ప్రతివారికి శివకేశవులయందు....
సంఘ సేవ - ఈశ్వర సేవ ప్రతివ్యక్తీ తను కుటుంబానికి చేయవలసిన సేవచేస్తూనే శక్తివంచన లేకుండ సంఘసేవ....
నారీమణుల సౌశీల్యం వీర పురుషుల శౌర్యంకంటే కూడా నారీమణుల సౌశీల్యమే దేశానికి శ్రీరామరక్ష కాగలదు.,...
విశ్వానికి వెలుగు చూపగలిగినది వేదమే నేడు విదేశాలలో సయితం అనేకులు ఆత్మవిద్యపట్ల ఆసక్తిచూపుతూ, ఆత్మశోధన ....
శంకరులు ఎందుకు సన్యసించారు? ఆదిశంకరులు అవతరించిన దినము వైశాఖ శుద్ధ పంచమి, వసంతఋతువులో వేదములో....
వేదము మన పెన్నిధి శ్రీ స్వామివారు వేదమాతృస్తవమును విని యందలి యంశముల భక్తజనుల కందర కవగాహన ....
కోనసీమ ఘనత మూడువేల యేండ్ల క్రిందట వ్యాకరణ సూత్రములు వ్రాసిన పాణిని యిప్పుడు పాకిస్తాన్‌లో....
జ్ఞానమే పరాశక్తి - అదియే ప్రజ్ఞ మా కిచ్చిన స్వాగతపత్రములో శ్రీకామకోటి పీఠాధీశ్వరులు. పరదేవతా స్వరూపు లనినారు, ఇది ....
ఆపదలను ఎదుర్కొనుట ఎట్లు? భగవద్గీతకు పరమార్థం ''తస్మాద్యుధ్యస్వ భారత'' అనే వాక్యం, ధర్మయుద్ధం అంటే ఉత్తమ ....
ఆహారశుద్ధి మాంస భక్షణ తగ్గించాలి. మాంస భక్షణ చేయనివారు ఉన్నారు. గుజరాతీ బనియాలు, ....
మితభాషణము ఆయుర్వృద్ధి ''తిరుపతి, చిదంబరము, కాళహస్తి మొదలగు దివ్యక్షేత్రములలో భగవదారాధన జరుగు....
భగవదారాధనకు దేవాలయాలు భగవంతుని స్మరణ మనజీవితంలో ఎన్ని గంటలు, ఎన్ని నిమిషాలు లభిస్తుందో, మనకున్న .....
భద్రగరిక్షేత్రము ''శ్రీరాములవారి చరణస్పర్శచేత పవిత్రమైనది. ఈ గోదావరీతీరం, ఈతీరాన వెలసిఉన్నది....
హిందుసమాజ ఉద్ధరణ హిందువులలో చాలా ఎక్కువమంది ధర్మాన్ని అనుసరించడం లేదని ప్రస్తుతం దేశంలో.....
వేదవేత్తలు ఈశ్వరస్వరూపులు ''ఈశ్వరుడు వేదస్వరూపుడు, యజ్ఞం త్రివేదీరూపం. త్రివేదీరూపమైన యజ్ఞానికి ఈశ్వరుడు ....
రామకోటి -కామకోటి శ్రీ స్వామివారు ''రామకోటి'' , ''కామకోటి'' పదముల మీమాంస చేస్తూ, లోగడ జరిగిన ఒక....
ఆదిశంకరులు బుద్ధుడు జైనుడువంటి మతాచార్యులు తమకు కలిగిన బోధను అనుసరించి తమతమ ....
దేశ ధర్మాలు ''వివిధ దేశాలలోని హిందువుల మధ్య పరస్పర స్నేహాభివృద్ధిని కాంక్షీస్తూ, పరస్పర ....
పరమేశ్వరదర్శన ప్రాశస్త్యం ''నమశివాభ్యాం'' అనే ప్రార్థన శ్లోకాన్ని దాన్ని అర్థాన్ని వివరిస్తూశుక్రవారం అమ్మవారి దర్శనం ....
నమస్కార వైశిష్ట్యం ''శ్రీ భగవాన్‌ ఆదిశంకరులు శ్రీ కైలాసంనుంచి తెచ్చిన సౌందర్యలహరిలో మొదటి శ్లోకం ....
తిలకధారణ విశేషం ''లోకాలు మూడువిధాలుగా ఉన్నాయి, సుఖలోకములు. దుఃఖలోకములు. మిశ్రమలోకములు. ....
జన్మరాహిత్యం లోకంలో పుణ్యంవల్ల సుఖం, పాపంవల్ల దుఃఖం వస్తాయని అందరికీ తెలుసు. పుణ్యఫలం ....
ముక్తిసాధన మార్గాలు ప్రపంచములో మంచివారు చెడ్డవారు అని, జనులు రెండువిధాలుగా ఉంటారు. మంచి ....
కామాక్షి చరణ ప్రభావము మన భారతదేశము పరమ పవిత్రమైన దేశము, ఇది కర్మభూమి ఇతర దేశములన్నీ భోగ....
పరదేవతా స్వరూపులు శ్రీ మాత పరదేవత, శ్రీమాత నద్వైతభావనతో భావించు సుకృతులు, పరదేవతా స్వరూపులు, ....
జగద్గురు అవతారము త్రయీ తనువని సూర్యునికి పేరున్నది. అత్యున్నత తారాపథంలో కోటాను కోట్లమైళ్ళదూరంలో ....
కంచి కామకోటిపీఠం అనన్యకృషి ప్రపంచంలోని సర్వధర్మములకు మూలం వేదం, భారతదేశంలో వివిధ ప్రాంతాలలో గల ....
అర్థములు శ్రీ సూరి రామకోటిశాస్త్రి (సంస్కృత కళాశాలాధ్యక్షులు, తెనాలి.) ....
అకారాది శ్లోకాను క్రమణిక ....

Jagathguru Bhodalu Vol-8        Chapters        Last Page