திருப்பதியில் நடைபெற்ற மகாலக்ஷ்மி யாகம்

 

ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோட்டி பீடம் ஜகத்குரு பூஜ்யஸ்ரீ ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சங்கராச்சர்ய சுவாமிகள் அவர்களின் முன்னிலையில் திருப்பதியில் மகாலக்ஷ்மி யாகம் நடைபெற்றது. ஸ்ரீ ஸ்ரீ பூஜ்யஸ்ரீ ஜெயந்திர சரஸ்வதி சங்கராச்சர்ய சுவாமிகள் அவர்களால் பக்தர்களுக்கு அனுகிரஹ பாஷனம் வழங்கப்படது


Mahalakshmi Yagam

Mahalakshmi Yagam

Mahalakshmi Yagam

 

Mahalakshmi Yagam 

மேலும் செய்திகள்