Visesha pujas at Shrimatam in April 2023

01-04-2023

Visesha pujas at Shrimatam in April 2023 -
3rd April, Monday - Pradosha Puja
5th April, Wednesday - Pournami Puja
14th April, Friday - Tamil(Shobhakruth) Varusha Pirappu
17th April, Monday - Pradosha Puja
22nd April, Saturday - Akshaya Tritiya
25th April, Tuesday - Sri Sankara Jayanthi
Rathotsavams - 9th-Anusham, 11th-Moolam, 15th- Avittam, 13th- Uttradam
Shukravara Puja- 7th, 14th, 21st, 28th
Visit www.kamakoti.org for updates and www.kanchimuttseva.org to donate online #kamakoti
Back to news page
Prev.::Sri Rama Navami Mahotsavam - Sri Rama Pattabhishekam performed

Next.::Veda Sadas held at Vijayawada