Ganga Harati performed at Chet Singh Ghat- Varanasi

02-08-2023

Ganga Harati was performed at Chet Singh Ghat, Shivala, #Varanasi in the presence of Pujyashri Shankara Vijayendra Saraswathi Shankaracharya Swamiji this evening (2 Aug. 2023) #kamakoti


Back to news page
Prev.::Jayanti Mahotsavam of Pujya Jayendra Saraswathi Shankaracharya Swamiji to be celebrated at Varanasi

Next.::Jayanti Mahotsavam celebrated at Tirupati Veda Patashala