Shiva

 

Essence Of
Linga Purana

 

27    Phala Shruti

Brahma swayamburbhagavaanidam vachanamabraveet,

Lainga maadyantakhilam yah pathecchrunuyaadapi/

Dwijebhyaha shraavayedaapi sa yaati Paramaam gatim,

Tapasaa chaiva Yajnena Daaneynaadhyayenacha/

Ya gatistasya vipulaa Shastra Vidyaa cha Vaidiki,

Karmaani chaapi mishrena kevalam Vidyayaapivaa/

Nivruttischasya Viprasya Bhavet bhaktis cha Shaaswati,

Mayi Narayanehy Devey shraddhaa chaastu  Mahaatmanah/

Vamshasyachaakshayaa vidyaa chaa pramnaadascha Sarvatah/

Ityaagnyaa Brahmanasta –smaatthasya Sarveym Mahatmanah/


( Bhagavan Brahma affirmed that whoever reads or hears or gets it read from beginning till the end would attain Parama Gati; the fruits of performing Tapas, Yagna, Daana and Vedaadhyana would indeed be available by this Sacred  Linga Purana; it should bestow Akshaya Vidya, Keerti and Vamsha Vriddhi.


Prev:Varied Swarupas of Gayatri

Quick Jump: