Adi Sankara and disciplesAdi Shankara's Stotras
Now in 9 Indian Scripts

Sri Adi Shankaracharya has composed a number of Stotras. The Stotras are now available in 9 Indian Scripts including Sanskrit, Telugu, Tamil, Hindi, Gujarati, Assamese, Bengali, Kannada and Malayalam.

* Kalyanavrushtistavam

* Lalitha Pancharatnam

* Tripurasundaryashtakam * AnnaPurnastuti * Bhramaraambashtakam

* GauriDashakam
* Mantramatrukapushpamalastavam * MeenakshiPancharatnam

* MeenakshiStotram* Navaratnamalika

Click here to see list of Shankara's works

The Following Stotras are available in Sanskrit with Tamil transliteration: Click here to access the stotras

Click here to access the stotras in Tamil/Sanskrit

AanandaLahari
Advaitha Pancharatnam
Advaithanubhuthi
Anatmasrivigharhanam
Bhagavan Manasa pooja
Bhavani Bhujangam
Brahmanavanmalika
Brahmanuchitanam
Brahramba Ashtakam
Dashasloki
Devi Bhujanga Stothram
Devi Chatussasttyupachara Puja Stotram
Dhanyashtakam
Ekasloka Prakaranam
Ganga Ashtakam
Gauridasakam
Govindashtakam
Hanumath Pancharathnam
Hari Stuthi
Jaggannatha Ashtakam
Jivanmukthanda Lahari
Kalyanavishti Sthava
Kanakadhara Stothram
Kasi Panchagam
Laghuvaakya Vruthi

Lakshmi Narasimha Pancharatnam
Lalitha Pancharatnam
Maneesha Panchakam
Manikarnika Ashtakam
Mantramatruka Pushpamalastavah
Mathruka Panchakam
Maya Panchakam
Meenakshi Pancharatnam
Meenakshi Stotram
Mrutyunjaya Manaseekapuja Stothram
Narmada Ashtakam
Navaratnamalika
Nirgunamanasa Pooja
Nirvana Manjari
Nirvanaashtakam
Panduranga Ashtakam
Prashnothara Rathna Maalika
Proudanuboothi
Sadhachara Anusandhanam
Sarada Bhugangaprayata Ashtagam
Shatpadi Stotram

Shri Krishna Ashtakam
Siva Namavali Ashtakam
Siva Panchakshara Stotram
Sivanandalahari
Sivapadadhikeshantha Varnana Stothram
Sri Annapurna Stotram
Sri Lakshmi Narasimha Karavalamba Stotram
Sri Sivapadadhikeshantha Varnana Stothram
Sri Thripurasundari Stotram
Swarnamalastuthi
Swarubanu Santhanashtakam
Swatmaprakasika
Tatvopadeshaha
Thirupura Sundari Veda Padaka Stothram
Uma Maheswara Stotram
Vaakya Vruthi
Vishnu Bhujangaprayatha Stothram
Vishnupadadijesantha Stotram
Yamuna Ashtakam
Yathi Panchakam
Yogadharavali