Chaturmasya Vratam - Visesha programmes at Varanasi

28-07-2023

  • Pujyasri Jayendra Saraswathi Swamigal Jayanti Mahotsava karyakramam -Sarasvata Mahotsava Saptaham - 28 July - 3 Aug.(Rig Veda Samhita Havan, Chaturveda Parayanam)
  • Jayanti Day - Poornahuti & Veda Sabha - 5-7 Aug.
  • Agnihotra Sabha - 5-7 Aug.
  • Panchanga Sabha - 8-11 Aug.
  • Advaita Sabha, Veda Bhashya Sabha, Visesha Shastra Sabha - 12-14 Aug.
  • Vaidika Bikshavandanam - 13 Aug.
  • Veda Lakshana Sabha - 15-17 Aug.
  • Rig Veda Samhita Havan, DashaGranta Parayanam - 23-30 Aug.
  • Cultural programmes- Music(Carnatic & Hindustani), Bhajans, Keertans, Harikathas - Daily Evening

Chaturmasyam events


Back to news page
Prev.::Dakshinayana Punya Kala snanam performed at Varanasi

Next.::Jayanti Mahotsavam of Pujya Jayendra Saraswathi Shankaracharya Swamiji to be celebrated at Varanasi