Sri Shyam Mandir - Rajagopuram Mahakumbabhishekam performed

08-05-2022

Pujyashri Shankaracharya Swamigal blessed the Mahakumbabhishekam of Rajagopuram of Sri Kanchi Kamakoti Peetam Sri Shyam Mandir at Kachiguda, #Hyderabad this morning (8 May 2022)


Back to news page