Shree Sukta homam Poornahuti performed at Tiruchanoor

27-01-2022

HH Pujyashri Shankaracharya Swamigal had Darshan at Tiruchanoor Sri Padmavathy Ammavaru Temple today - 27 Jan. 2022 after gracing Shree Sukta Homam Purnahuti for Loka Kshema. #Tirupati
Back to news page