Anusham-Rathotsavam

13-12-2020

13 Dec., Kanchi

Anusham- after Harati by HH Pujyashri Shankaracharya Swamigal, Rathotsavam was performed at #Shrimatam this evening( 13 Dec. 2020)
Back to news page