Kurmavatara

 

Essence Of
Kurma Purana

 

1    Invocation

Namaskrutwa Jagad Yonim Kurma rupadharinim Harim,

Vakshye Pouraanikeem Divyam Kathaam Paapa Pranaashanim/

Yaam shrutwaa Paapakarmaapi Gaccheta Paramaam gatim,

Na naastikey Kathaam Puraamaamaamimaam bruyaat kadachana /

Shraddhaanaaya Shaantaaya Dhaarmikaaya Dwijaataye,

Imaam Kathaanubruyaat Sakshaannaaraayaneritaam/

(My greetings to Bhagavan Narayana Vishnu who is the root cause of the totality of the Universe assuming the Form of Kurma; the unique Kurma Purana which destroys all the Great Sins of life is a definite means of Mukti. But this Sacred Kurma Purana is certainly not meant for Nastikas or Atheists but is for Believers of Almighty, Dharma and Values of Life, fortitude and devotion).Quick Jump: