Untitled Document

Sri Adi Sankara's works at a Glance

Adi Sankara

DEVOTIONAL HYMNS

KSHETRAS

RIVERS

PRAKARANA GRANTHAS(Basic Vedantic Texts)

For complete text with meaning for some of the slokas listed below, click here


 

DEVOTIONAL HYMNS
Ganesha
 • Ganesha Bhujangam
 • Sri Ganesha Pancharatnam
 • Varada ganesha Sthotram
 • Ganesha Ashtakam

 

Subrahmanya
 • Subrahmanya Bhujangam
Parameswara
 • Ardha Narishwara Sthothram
 • Dasa Sloki Sthuthi
 • Dhakshinamurthy Sthothram
 • Dhakshinamurthy Ashtakam
 • Dhakshinamurthy Varna Mala Sthothram
 • Dwadasa Linga Stotram
 • Kala Bhairava Ashtakam
 • Sri Mruthyunjaya Manasika Puja Sthothram
 • Siva Aparadha Kshamapana Sthothram
 • Siva Ananda Lahari
 • Siva Bhujanga Sthothram
 • Siva Kesadhi Padantha varnana Sthothram
 • Siva Manasa Puja
 • Siva Namavali Ashtakam
 • Siva Padhadhi Keshantha Varnana Sthothram
 • Siva Panchakshara Sthothram
 • Siva Panchakshara Nakshathra Mala
 • Suvarna Mala Sthuthi
 • Uma Maheswara Sthotram
 • Veda Sara Siva Sthothram
 • Sivasthakam
Devi(Ambal)
 • Annapurna Ashtakam
 • Ananda Lahari
 • Annapurna Sthothram
 • Annapurna Sthuthi
 • Amba Ashtakam
 • Amba Pancharatnam
 • Bhagavati Manasa Puja
 • Bhavani Ashtakam
 • Bhavani Bhujangam
 • Bhramarambha Ashtakam
 • Devi Bhujanga Sthothram
 • Devi Chathus Shastya Upachara Puja Sthothram
 • Devi Pancharatnam
 • Devi Aparada Kshamapana Sthothram
 • Durga Aparadha Bhajana Sthothram
 • Gowri Dhashakam
 • Hara Gowri Ashtakam
 • Kali Aparadha Bhajana Sthothram
 • Kalyana Vristi Sthothram
 • Kama Bhujanga Prayatha
 • Kama Bimbashatakam
 • Kanakadhara Sthothram
 • Sri Lalitha Pancharatnam
 • Manthra Muthrika Pushpa Malasthavam
 • Mathru Panchakam
 • Mathruka Pushpa Mala Sthuthi
 • Minakshi Sthothram
 • Minakshi Pancha Ratnam
 • Navaratna Malika
 • Rajarajeswari Ashtakam
 • Saradha Bhujanga Prayatha Ashtakam
 • Soundarya Lahari
 • Syamala Navaratna Malika Sthothram
 • Tripurasundari Ashtakam
 • Tripurasundari Manasa Puja Sthothram
 • Tripurasundari Veda Pada Sthothram
Maha Vishnu
 • Achuthasthakam
 • Bhagavan Manasa Puja
 • Bhaja Govindam
 • Dasavatara Sthothram
 • Govindashtakam
 • Hari Mide Sthothram
 • Hari Namavali Sthothram
 • Hari Saranashtakam
 • Sri Vishnu Bhujanga Prayatha Sthotram
 • Jagannathasthakam
 • Krishnashtakam
 • Lakshmi Nrusimha Pancha Ratnam
 • Narayana Sthothram
 • Pandu Rangashtakam
 • Rama Bhujanga Prayatha Sthothram
 • Ranganathashtakam
 • Lakshmi Nrusimha Karuna rasa Sthothram
 • Sankata Nasana Lakshmi Nrusimha Karavalamba (Karunarasa) Sthothram
 • Shatpathi Sthothram
 • Vishnu Bhujanga Prayatha
 • Vishnu Padhadhi Keshantha Sthothram
Mahalakshmi
 • Kanaka Dhara Sthothram
Hanuman
 • Hanumanth Pancharatnam

Back to top


KSHETRAS
Kashi Kshetra
 • Kashi panchakam
 • Kashi Sthothram
 • Manikarnika Ashtakam
Jyotir Linga Kshetras
 • Dwadasa Jyothir Linga Sthothram

Back to top


RIVERS
Ganga
 • Gangashtakam
 • Ganga Sthothram
Narmada
 • Narmadashtakam
Yamuna
 • Yamunashtakam
Other
 • Kalyana Vrushti
 • Navaratna Malika
 • Pushkarashtakam
 • Moha mud graha

Back to top


 

PRAKARANA GRANTHAS(Basic Vedantic Texts)
Prakarana Granthas
 • Advaita Anubhuthi
 • Ajnana Bodhini(prose)
 • Amaru Shatakam
 • Anathmasri Vikarhana
 • Aparokshanubhuthi
 • Athma-Anathma Vivekam(prose)
 • Athma Bodham
 • Athmagnana Upadesana Vidhi / Dhruk Darshana Vivekam
 • Athma Panchakam/ Athma Shatakam/ Advaita panchakam
 • Athma Puja/ Para Puja
 • Bala Bodha Sangraham
 • Bodha Saram
 • Bhramana Vali mala
 • Bhramanu Chinthana/ Athma Chinthana
 • Dhyana Ashtakam
 • Gnana Ganga Shatakam
 • Guru Ashtakam
 • Jivan Mukthananda Lahari/ Kevaloham
 • Koupina Panchakam/ Yahti Panchakam
 • Mani Rathna mala
 • Manisha Panchakam
 • Maya Panchakam
 • Matha Amnaya
 • Nirguna Manasa Puja
 • Nirvana Dasakam/ Sidhantha Bindhu
 • Nirvana Manjari
 • Nirvana Shatatakm/ Athma Shatakam
 • Panchikaranam(Prose)
 • Prabodha Sudhakara
 • Prashnotara Rathna Malika
 • Prapancha Sara Tantram
 • Pratha Smarana Sthothram
 • Proudhanubhuti
 • Sadachara Santhanam
 • Sadhana Panchakam/ Upadesa Panchakam
 • Sankara Smruthi
 • Sanyasa Paththati(prose)
 • Sara thathva Upadesam
 • Sarpatha Pancharika
 • Sarva Siddhantha Sangraham
 • Sarva Vedhantha Siddhantha Sara Sangraham
 • Svathma Nirupanam
 • Svathma Prakasikam
 • Svarupanu Santhanam Ashtakam/ Vijnana Sowka
 • Tathva Bodham
 • Tathva Upadesam
 • Upadesa Sahasri
 • Vakya Sitha
 • Vakya Vruthi
 • Vakya Vruthi(Laghu)
 • Vedantha Kesari/ Shatashloki
 • Viveka Chudamani
 • Yeka Sloki
 • Yoga Tharavali
Bhashya Granthas
 • Vishnu Sahasra Namam
 • Lalitha Trishati
 • Yoga Sutras
 • Bhagawad Gita
 • Ten principal Upanishads
 • Brahma Sutras

Back to top