Mahavishnu

 

Essence Of
Bhavishya Purana

 

11    Brahmopadesha to Yagnavalkya Muni about Surya ‘Naama-Stotras’
Lord Brahma’s ‘Upadesha’ (Instruction) of Surya Deva’s ‘Naama Stotra’ to Yagnavalkya Muni as follows:

Namah Suryaya Nityaya Ravayerkaaya Bhanavey
Bhaskaraya Mataangaaya Maartaandaaya Vivasvathey
Aaadityayaadi Devaaya Namastey Rashmimaliney
Divaakaraya Deeptaaya Agnaye Mihiraayacha
Prabhaakaraya Mitraaya Namasteyditi sambhavah
Namo Gopataye nityam dishaam cha patayenamah
Namo Dhaatrey Vidhaatrey cha Aryamno Varunaayacha
Puushney Bhagaaya Mitraaya Parjanyaayamshavey Namah
Namo Himakrutey Nityam Dharmaaya Tapanaaya cha
Harayey Haritaashvaaya Vishvashvya Pataye namah
Vishnavey Brahmaney nityam Thriambakaaya tathaatmaney
Namastey Sapta lokesha Namastey Sapta Saptaye
Ekasmaih Namastubhyameka chakra rathaaya cha
Jyotishaam pataye nityam Sarva Praana bhrutey namah
Hitaaya Sarvabhutaanaam Shivaayaarti haraaya cha
Namah Padmaprabodhaaya namo Vedaadi murtaye
Kaadhijaaya Namastubhyam Namastaaraa stutaayacha
Bheemajaaya Namastubhyam Paavakaayacha vai namah
Dhishanaaya namo nityam namah Krishnaaya nityadaa
Namostwaditi putraaya Namo Lakshyaaya Nityashah

Lord Brahma told Sage Yaagnavalkya that any person recites the above ‘Dashapadi’ both in the morning and evening, his / her desires expressed or otherwise would surely be fulfilled; if the person is improsoned or involved in any problem of dispute would be freed instantly and would be authorised for reaping the end-results of Dharma, Artha, Kama and Moksha; he should be able to secure the best of his ongoing life as well as the forthcoming and by the grace of Ravi Deva should be able to overcome all difficultees in the day to day life.


Prev:S U R Y O P A A K H Y A N A

Quick Jump: