Page load depends on your network speed. Thank you for your patience. You may also report the error.

Loading...

Aathmabodha         Chapters          Last Page

$ Aj aRPLiNRPLRiV

AR[R
AsLiRLi F~Li[ sWLRiLi
: ssLRi :

VNS RLiRsWxs M.A., B. Ed., Pre Ph.D.
Retired Telugu Lecturer

$ RLiR$ xmsxtsQL`i=
5c(59)c926, sWLRiVd sgRiL`i, \¿RsxmsoLji yL`i LiNRPV xmsNRP䃫s,

\|RLSصRV c 500 060.

 

sVVRV :

s[V, 1997
AgRixtsv, 2003

LRiRs :

VNS RLiRsWxs M.A., B. Ed., Pre Ph.D.

Retired Telugu Lecturer

xNRPVV : xqsLRi* xNRPVV LRiRLiVVRs.

xmsRVLRi :

$ RLiR$ xmsxtsQL`i=,
5c(59)c926, sWLRiVd sgRiL`i,
\¿RsxmsoLji, yL`i LiNRPV xmsNRP䃫s,
\|RLSصRV c 500 060.

Fns : 040c2405 0791

NRPsL`i}ms T\s :

sW TL`iQ=, \|RLSص` c 70.
Fns : 040c2424 2564

sVVR :

sRV OUPQQ zmsLiL`i=, \¿RsxmsoLji, \|RLSص` c 60.
Phones: 24044586(O), 24045917(R). Cell: 31036996.

s: LRiW.100/c

(for Libraries recommended situated 133/ Sahityam Telugu/100/87 - Sri Aadi Sankarula  Aatmabodha Anandam Ponde Margam)

xmsRVNRPV :

@s saSLiR xmsoxqsNRP sNRPRV ZNP[Liy[,
$ ryLiVV RLRi+s,
RsWLiVVgRiWR, ygSLRiLi FxqsV, B.zqs.H.Fs.,
\|RLSص` c 500 062, |qs : 98493 68687

 

 

sW gRiVLRiVsVLS LRiVysW :

$ gRiVLRiVsVLS,
T\ss RVV\s` ALRiQ\s[xtsQs,
$ xqsLi`WgSaRPsV,
xLiqssWL`i, sVxL_d,
sWTd c 110 030

[NRP A{mnsxqsV :

T\ss RVV\s` ALRiQ\s[xtsQs,

][L`i sLi. : 1c8c303/22, Fy sLi.22,

Ist Floor, zqsLij NSds, |mnsLiRL`i xmnsWqs L][`,

zqsLij sWlLi[ V RgRiLRi[,

zqsNTPLiRLSص` c 500 003.

Fns : 843609

 

 

Aathmabodha         Chapters          Last Page