Back Please Use the Print Feature of your web browser

 

Shri Kanchi Kamakoti Peetham - Calendar २०१२-२०१३

२०१३

मार्गशिरमासः

               दिनः

      वासरः

         विशेषः

८-१-२०१३ (नन्दन-कृष्ण-एकादशी)

भौमवासरः

पूज्यश्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती शङ्कराचार्य स्वामी आराधना

९-१-२०१३ (नन्दन-कृष्ण-द्वादशी)

सौम्यवासरः

प्रदोषपूजा

११-१-२०१३ (नन्दन-कृष्ण-अमावास्या)

शुक्रवासरः

हनूमज्जयन्ती

 

पुष्यमासः

१३-१-२०१३ (नन्दन-शुक्ल-द्वितीया)

भानुवासरः

भोगी

१४-१-२०१३ (नन्दन-शुक्ल-तृतीया)

सोमवासरः

मकरसङ्क्रान्ती

२४-१-२०१३ (नन्दन-शुक्ल-त्रयोदशी)

गुरुवासरः

प्रदोषपूजा

२६-१-२०१३ (नन्दन-शुक्ल-पौर्णमी)

स्थिरवासरः

पौर्णमी पूजा

८-२-२०१३ (नन्दन-कृष्ण-त्रयोदशी)

शुक्रवासरः

प्रदोषपूजा

 

माघमासः

१४-२-२०१३ (नन्दन-शुक्ल-चतुर्थी)

गुरुवासरः

वसन्त पञ्चमी

१७-२-२०१३ (नन्दन-शुक्ल-सप्तमी)

भानुवासरः

रथसप्तमी

१८-२-२०१३ (नन्दन-शुक्ल-अष्टमी)

सोमवासरः

भीष्माष्टमी

२३-२-२०१३ (नन्दन-शुक्ल-त्रयोदशी)

स्थिरवासरः

प्रदोषपूजा

२५-२-२०१३ (नन्दन-शुक्ल-पौर्णमी)

सोमवासरः

पौर्णमी पूजा

५-३-२०१३ (नन्दन-कृष्ण-अष्टमी)

भौमवासरः

कलवै श्री परमेष्ठीगुरु आराधना

८-३-२०१३ (नन्दन-कृष्ण-द्वादशी)

शुक्रवासरः

पूज्यश्री शङ्कर विजयेन्द्र सरस्वती शङ्कराचार्य स्वामी जयन्ती

९-३-२०१३ (नन्दन-कृष्ण-त्रयोदशी)

स्थिरवासरः

प्रदोषपूजा

१०-३-२०१३ (नन्दन-कृष्ण-चतुर्दशी)

भानुवासरः

महाशिवरात्री पूजा

 

फाल्गुणमासः

१२-३-२०१३ (नन्दन-शुक्ल-प्रथमा)

भौमवासरः

कलवै श्री परमगुरु आराधना

२४-३-२०१३ (नन्दन-शुक्ल-द्वादशी)

भानुवासरः

प्रदोषपूजा

२६-३-२०१३ (नन्दन-शुक्ल-चतुर्दशी)

भौमवासरः

पौर्णमीपूजा

७-४-२०१३ (नन्दन-कृष्ण-द्वादशी)

भानुवासरः

प्रदोषपूजा

१०-४-२०१३ (नन्दन-कृष्ण-अमावास्या)

सौम्यवासरः

इलैयात्तङ्गुडी श्री परात्परगुरु आराधना

 

चैत्रमासः

११-४-२०१३ (विजय-शुक्ल-प्रथमा)

गुरुवासरः

युगादिः, वसनत नवरात्री प्रारम्भः

१४-४-२०१३ (विजय-शुक्ल-चतुर्थी)

भानुवासरः

तमिळ् वर्ष प्रारम्भः

 

*******

२०१२

 

 

पुष्यमासः

 

       दिनः

 

   वासरः

            विशेषः

५-१-२०१२ (खर-पुष्य-एकादशी)

गुरुवासरः

वैकुन्ठ एकादशी

६-१-२०१२ (खर-पुष्य-द्वादशी)

शुक्रवासरः

प्रदोषः

८-१-२०१२ (खर-पुष्य-चतुर्दशी)

भानुवासरः

आर्द्रा दर्शनम्, पौर्णमी पूजा

१४-१-२०१२ (खर-पुष्य-षष्टी)

स्थिरवासरः

भोगी

१५-१-२०१२ (खर-पुष्य-सप्तमी)

 

भानुवासरः

मकरसङ्क्रान्ति, उत्तरायणपुण्यकालः

२०-१-२०१२(खर-पुष्य-द्वादशी)

शुक्रवासरः

प्रदोषः

 

माघमासः

 

२८-१-२०१२ (खर-माघ-पञ्चमी)

स्थिरवासरः

वसन्तपञ्चमी

३०-१-२०१२ (खर-माघ-सप्तमी)

सोमवासरः

रथसप्तमी

३१-१-२०१२ (खर-माघ-अष्टमी)

मङ्गलवासरः

भीष्माष्टमी

५-२-२०१२ (खर-माघ-त्रयोदशी)

भानुवासरः

प्रदोषः

७-२-२०१२ (खर-माघ-पौर्णमी)

मङ्गलवसरः

पौर्णमी पूजा

१४-२-२०१२ (खर-माघ-सप्तमी)

मङ्गलवासरः

कलवै परमेष्ठी गुरु आराधना

१९-२-२०१२(खर-माघ-त्रयोदशी)

भानुवासरः

प्रदोषः, श्री श्री शङ्करविजयेन्द्र सरस्वती स्वामी जयन्ती

२०-२-२०१२ (खर-माघ-चतुर्दशी)

सोमवासरः

महाशिवरात्री

 

फाल्गुणमासः

 

२२-२-२०१२(खर-फाल्गुण-प्रथमा)

बुधवासरः

कलवै परमगुरु आराधना

६-३-२०१२ (खर-फाल्गुण-त्रयोदशी)

मङ्गलवासरः

प्रदोषः

७-३-२०१२ (खर-फाल्गुण-चतुर्दशी)

बुधवासरः

पौर्णमीपूजा

१९-३-२०१२(खर-फाल्गुण-द्वादशी)

सोमवासरः

प्रदोषः

२२-३-२०१२ (खर-फाल्गुण-अमावास्या)

गुरुवासरः

इलैयात्तङ्गुडि परात्परगुरु आराधना

 

चैत्रमासः

 

२३-३-२०१२ (नन्दन-चैत्र-प्रथमा)

शुक्रवासरः

युगादी, वसन्तनवरात्री आरम्भः

१-४-२०१२ (नन्दन-चैत्र-नवमी)

भानुवासरः

श्रीरामनवमी

२-४-२०१२ (नन्दन-चैत्र-दशमी)

सोमवासरः

श्रीरामपट्टाभिषेकः

४-४-२०१२ (नन्दन-चैत्र-द्वादशी)

बुधवासरः

प्रदोषः

६-४-२०१२ (नन्दन-चैत्र-पौर्णमी)

शुक्रवासरः

पौर्णमीपूजा

१४-४-२०१२ (नन्दन-चैत्र-नवमी)

स्थिरवासरः

सौरमान नववर्षारम्भः

१८-४-२०१२(नन्दन-चैत्र-द्वादशी)

बुधवासरः

प्रदोषः

 

वैशाखमासः

 

२६-४-२०१२(नन्दन-वैशाख-पञ्चमी)

गुरुवासरः

श्री शङ्कर जयन्ती

४-५-२०१२(नन्दन-वैशाख-त्रयोदशी)

शुक्रवासरः

प्रदोषः

५-५-२०१२(नन्दन-वैशाख-चतुर्दशी)

स्थिरवासरः

पौर्णमी पूजा

१८-५-२०१२(नन्दन-वैशाख-त्रयोदशी)

शुक्रवासरः

प्रदोषः

 

ज्येष्ठमासः

 

२-६-२०१२(नन्दन-ज्येष्ठ-त्र्योदशी)

स्थिरवासरः

प्रदोषः

३-६-२०१२(नन्दन-ज्येष्ठ-चतुर्दशी)

भानुवासरः

पौर्णमीपूजा

४-६-२०१२(नन्दन-ज्येष्ठ-पौर्णमी)

सोमवासरः

श्री श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती स्वामी जयन्ती

१६-६-२०१२(नन्दन-ज्येष्ठ-द्वादशी)

स्थिरवासरः

प्रदोषः

 

आषाढमासः

 

१-७-२०१२(नन्दन-आषाढ-द्वादशी)

भानुवासरः

प्रदोषः

३-७-२०१२(नन्दन-आषाढ-पौर्णमी)

मङ्गलवासरः

व्यासपूजा, पौर्णमीपूजा, चातुर्मास्यारम्भः

१६-७-२०१२(नन्दन-आषाढ-त्रयोदशी)

सोमवासरः

प्रदोषः

श्रावणमासः

 

३०-७-२०१२(नन्दन-श्रावण-द्वादशी)

सोमवासरः

प्रदोषः

१-८-२०१२(नन्दन-श्रावण-चतुर्दशी)

बुधवासरः

पौर्णमीपूजा, यजुर्वेद उपाकर्मा

२-८-२०१२(नन्दन-श्रावण-पौर्णमई)

गुरुवासरः

ऋग्वेद उपाकर्मा, गायत्री जपम्

३-८-२०१२(नन्दन-श्रावण-प्रथमा)

शुक्रवासरः

श्री श्री जयेन्द्र सरस्वती स्वामी जयन्ती

९-८-२०१२(नन्दन-श्रावण-सप्तमी)

गुरुवासरः

गोकुलाष्ठमी

१५-८-२०१२(नन्दन-श्रावण-त्रयोदशी)

बुधवासरः

प्रदोषः

 

अधिकभाद्रपद

 

२९-८-२०१२(नन्दन-अधिकभाद्रपद-त्रयोदशी)

बुधवासरः

प्रदोषः

 

३०-८-२०१२(नन्दन-अधिकभाद्रपद-चतुर्दशी)

गुरुवासरः

पौर्णमीपूजा

 

१३-९-२०१२(नन्दन-अधिकभाद्रपद-द्वादशी)

गुरुवासरः

प्रदोषः

 

 

निजभाद्रपद

 

१७-९-२०१२(नन्दन-निजभाद्रपद-द्वितीया)

सोमवासरः

सामवेद उपाकर्मा

१९-९-२०१२(नन्दन-निजभाद्रपद-चतुर्थी)

बुधवासरः

विनायक चतुर्थी

२७-९-२०१२(नन्दन-निजभाद्रपद-द्वादशी)

गुरुवासरः

प्रदोषः

२९-९-२०१२(नन्दन-निजभाद्रपद-चतुर्दशी)

स्थिरवासरः

पौर्णमीपूजा

३०-९-२०१२(नन्दन-निजभाद्रपद-पोर्णमी)

भानुवासरः

विश्वरूपयात्रा

१२-१०-२०१२(नन्दन-निजभाद्रपद-द्वादशी)

शुक्रवासरः

यतिमहालयम्

१३-१०-२०१२(नन्दन-निजभाद्रपद-त्रयोदशी)

स्थिरवासरः

प्रदोषः

 

आश्विनमासः

 

१६-१०-२०१२(नन्दन-आश्विन-प्रथमा)

मङ्गलवासरः

शारदा नवरात्री प्रारम्भः

२०-१०-२०१२(नन्दन-आश्विन-षष्ठी)

स्थिरवासरः

सरस्वती आवाहनम्

२३-१०-२०१२(नन्दन-आश्विन-नवमी)

मङ्गलवासरः

सरस्वती पूजा

२४-१०-२०१२(नन्दन-आश्विन-दशमी)

बुधवासरः

विजयदशमी

२७-१०-२०१२(नन्दन-आश्विन-त्रयोदशी)

स्थिरवासरः

प्रदोषः

२९-१०-२०१२(नन्दन-आश्विन-पौर्णमी)

सोमवासरः

पौर्णमी पूजा, अन्नाभिषेकः

११-११-२०१२(नन्दन-आश्विन-द्वादशी)

भानुवासरः

प्रदोष्ः

१३-११-२०१२(नन्दन-आश्विन-चतुर्दशी)

मङ्गलवासरः

नरकचतुर्दशी, दीपावली

 

कार्त्तिकामासः

 

१८-११-२०१२(नन्दन-कार्त्तिक-पञ्चमी)

भानुवासरः

स्कन्दषष्ठी

१९-११-२०१२(नन्दन-कार्त्तिक-षष्ठी)

सोमवासरः

कृत्तिकासोमवार पूजा

२५-११-२०१२(नन्दन-कार्त्तिक- द्वादशी)

भानुवासरः

बृन्दावन द्वादशी, प्रदोषः

२६-११-२०१२(नन्दन-कार्त्तिक-त्रयोदशी)

सोमवासरः

कृत्तिकासोमवार पूजा

२७-११-२०१२(नन्दन-कार्त्तिक-चतुर्दशी)

मङ्गलवासरः

पौर्णमीपूजा

२८-११-२०१२(नन्दन-कार्त्तिक-पौर्णमी)

बुधवासरः

कृत्तिकादीपः

३-१२-२०१२(नन्दन-कार्त्तिक-पञ्चमी)

सोमवासरः

कृत्तिकासोमवार पूजा

१०-१२-२०१२(नन्दन-कार्त्तिक-द्वादशी)

सोमवासरः

कृत्तिकासोमवार पूजा

११-१२-२०१२(नन्दन-कार्त्तिक-त्रयोदशी)

मङ्गलवासरः

प्रदोषः

 

मार्गशिरमासः

 

१६-१२-२०१२(नन्दन-मार्गशिर-चतुर्थी)

भानुवासरः

धनुर्मासपूजा प्रारम्भः

२४-१२-२०१२(नन्दन-मार्गशिर-द्वादशी)

सोमवासरः

वैकुन्ठ एकादशी

२५-१२-२०१२(नन्दन-मार्गशिर-त्रयोदशी)

मङ्गलवासरः

प्रदोषः

२७-१२-२०१२(नन्दन-मार्गशिर-चतुर्दशी)

गुरुवासरः

पोर्णमीपूजा

२८-१२-२०१२(नन्दन-मार्गशिर-पौर्णमी)

शुक्रवासरः

आरुद्रा दर्शनम्